Download app:
Thương nhớ Ngọc Hải

Để cài bài hát Thương nhớ - Ngọc Hải làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi

Để tặng bài hát Thương nhớ - Ngọc Hải làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi