Download app:
Nhớ em ngày mưa Lê Vương

Để cài bài hát Nhớ em ngày mưa - Lê Vương làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi

Để tặng bài hát Nhớ em ngày mưa - Lê Vương làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi