Download app:
Có khi Hoài Lâm

Để cài bài hát Có khi - Hoài Lâm làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi

Để tặng bài hát Có khi - Hoài Lâm làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi